Nasze Specjalizacje

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Prawo Rodzinne

Nasza Kancelaria świadczy profesjonalne usługi w zakresie prawa rodzinnego, w tym w szczególności:

 • sprawowania pieczy (władzy) rodzicielskiej,
 • łożenia na potrzeby rodziny,
 • regulacji kontaktów z dzieckiem,
 • obowiązków alimentacyjnych,
 • rozwiązania małżeństwa przez rozwód i skutków dla rodziny z nim związanych,
 • podziału majątku wspólnego małżonków.


Za rzetelnością oraz fachowością naszych usług przemawia bogate doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie (w tym m.in. reprezentacja stron w ponad sześciuset postępowaniach rozwodowych). Zdając sobie sprawę z delikatności materii prawa rodzinnego – do każdej ze spraw podchodzimy indywidualnie, z dużą dozą empatii i zrozumienia sytuacji stron sporu. Pomagamy w zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej na potrzeby postępowania sądowego, doradzamy jak w świetle prawa najpełniej zrealizować potrzeby i oczekiwania naszych klientów oraz ich rodzin.

Prawo Spadkowe

Nasza Kancelaria świadczy usługi w związku z dziedziczeniem praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych po osobach zmarłych (spadkodawcach). W tym zakresie w sposób kompleksowy prowadzimy sprawy w przedmiocie:

 • postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku,
 • postępowań sądowych o dział spadku,
 • postępowań sądowych o zachowek,
 • postepowań sądowych związanych z dziedziczeniem na podstawie testamentu,
 • przygotowujemy klientów do udziału w czynnościach związanych z dziedziczeniem prowadzonych przed notariuszem (w tym.: tzw. notarialnym poświadczeniu dziedziczenia).


Świadcząc fachowe usługi z zakresu prawa spadkowego doradzamy naszym klientom w zakresie ich sytuacji prawnej jako spadkobierców bądź przyszłych spadkodawców. Zdajemy sobie sprawę, że postępowanie spadkowe i regulacja prawna dziedziczenia może być oceniana jako skomplikowana. Nasi prawnicy ułatwią przejść przez ten proces: wyjaśnią co w świetle prawa należy zrobić, pomogą w zgromadzeniu wymaganych dokumentów, sporządzą niezbędne pisma procesowe, a także będą profesjonalnie reprezentować interesy klienta przed sądem.

Obsługa Prawna Przedsiębiorców

W ramach naszych usług od ponad 10 lat świadczymy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców. W tym zakresie zapewniamy bieżącą i efektywną pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych przy prowadzonej działalności gospodarczej. Rozumiemy realia oraz wymogi współczesnego rynku, zdajemy sobie sprawę jak ważne dla przedsiębiorcy jest wsparcie prawne w prowadzonych przez niego działaniach. Aby sprostać oczekiwaniom i interesom klienta – podmiotu gospodarczego, współpracujemy z innymi profesjonalistami specjalizującymi się w poszczególnych prawnych aspektach działalności przedsiębiorców.

W zakresie naszych usług związanych z obsługą przedsiębiorców znajduje się między innymi:

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarcze (w tym zakładanie spółek prawa handlowego, spółki cywilnej oraz jednoosobowej działalności gospodarczej);
 • przekształcenia form prawnych działalności,
 • rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • podwyższanie kapitału zakładowego spółek;
 • składanie sprawozdań finansowych spółek,
 • opracowywanie dokumentów wewnętrznych prowadzonej działalności gospodarczej;
 • likwidacja spółek oraz opracowywanie dokumentów w postępowaniu upadłościowym;
 • negocjowanie umów z partnerami handlowymi oraz przygotowywanie umów,
 • pomoc prawna w uzyskaniu koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie określonej działalności;
 • doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
 • reprezentowanie przez sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych, z zakresu prawa pracy, karnoskarbowych,
 • reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym,
 • reprezentowanie przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony znaków towarowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Odszkodowania

Nasza Kancelaria posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczycieli oraz na drodze postępowań sądowych. W tym zakresie nie tylko reprezentujemy poszkodowanych (m.in.: przygotowując wszelkie pisma z uzasadnieniem roszczeń oraz pomagając w zgromadzeniu wymaganej dokumentacji), ale również współpracujemy z ekspertami, dzięki czemu jesteśmy w stanie wstępnie ocenić realność roszczenia oraz koszt postępowania w celu uzyskania odszkodowania.

Reprezentujemy klientów w uzyskiwaniu odszkodowań:

 • z wypadków komunikacyjnych,
 • z wypadków przy pracy,
 • z wypadków w rolnictwie
 • z działania profesjonalistów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (np.: lekarzy, instruktorów sportowych)
 • innych zdarzeń losowych

W odróżnieniu od innych podmiotów oferujących dochodzenie odszkodowań, nasza Kancelaria nie pobiera z góry wynagrodzenia, nie przyjmuje także wpłat na własne konto od Ubezpieczycieli z tytułu uzyskanych odszkodowań. Wszelkie kwoty trafiają bezpośrednio na konto poszkodowanego, wynagrodzenie pełnomocnika jest rozliczane dopiero po tej wpłacie.

 

Prawo Pracy

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa pracy zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców. W tym zakresie w sposób kompleksowy świadczymy usługi w zakresie:

 • przygotowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (np.: projekty umów o pracę, wypowiedzeń umowy o pracę, rozwiązania stosunku pracy, kontrakty menedżerskie itp.),
 • bieżąca prawna obsługa pracodawców w zakresie prawa pracy,
 • przygotowywania regulaminów obowiązujących u pracodawcy (np.: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania),
 • prowadzenie postępowań pojednawczych i reprezentacja w takich postępowaniach pracodawcy albo pracownika,
 • reprezentacja pracodawcy albo pracownika w postępowaniach sądowych w sporach na tle stosunku pracy (np.: o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę, o wypłatę zaległego i należnego wynagrodzenia).


Świadcząc profesjonalne usługi z zakresu prawa pracy doradzamy naszym klientom w zakresie ich sytuacji prawnej jako pracowników bądź pracodawców. W sposób przystępny i zrozumiały wyjaśniamy jakie mają uprawnienia i obowiązki w ramach stosunku pracy nie tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy, ale również obowiązujących u pracodawcy regulaminów czy ew. układów zbiorowych. Analizujemy indywidualnie każdy problem, podchodzimy do jego rozwiązania w sposób zapewniający jak najpełniejszą realizację interesów klienta.

Upadłości

Nasza kancelaria specjalizuje się w reprezentacji przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym (upadłość przedsiębiorcy, tzw. upadłość konsumencka).

W tym zakresie wykonujemy w sposób kompleksowy czynności w zakresie:

 • pomocy w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości (przedsiębiorcy lub osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej – konsumenta),
 • reprezentacja klienta w postępowaniu upadłościowym przed sądem,
 • reprezentacja klienta w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,
 • reprezentacja klienta oraz pomoc w negocjacjach z wierzycielami w zakresie warunków spłaty.


Postępowanie upadłościowe wiąże się z licznymi obowiązkami dłużnika, które nakładają na niego obowiązujące przepisy prawne. Zdajemy sobie sprawę, że postępowanie to może być oceniane jako skomplikowane. Jednocześnie wiemy, że upadłość jest przykrym doświadczeniem, stanowi jednak jedyną drogę poradzenia sobie z niespłacanymi zobowiązaniami majątkowymi. Nasi prawnicy wspierają dłużnika w tym procesie: wyjaśnią co w świetle prawa należy zrobić, pomogą w zgromadzeniu wymaganych dokumentów, sporządzą niezbędne pisma procesowe, a także będą profesjonalnie reprezentować osoby i podmioty zadłużone w postępowaniu sądowym, restrukturyzacyjnym czy też w negocjacjach z wierzycielami.

Nieruchomości

Kancelaria świadczy usługi w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości (w tym gospodarstw rolnych).

Specjalizujemy się m.in. w:

 • analizie stanu prawnego nieruchomości,
 • reprezentacji klienta w transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami,
 • przygotowywanie umów najmu nieruchomości,
 • reprezentujemy klienta w postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • reprezentacji klientów w postępowaniu o podział majątku (którego składnikiem jest nieruchomość), zniesienie współwłasności nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, ustanowienie służebności,
 • reprezentujemy klientów w negocjacjach ze współwłaścicielami nieruchomości,
 • reprezentujemy i doradzamy w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości przed urzędami i organami administracji publicznej,
 • sporządzamy opinie, wnioski, skargi oraz odwołania w postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości.


Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie doradzania i prowadzenia spraw, których przedmiotem jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Sprawy te cechują się skomplikowaniem, dokładnością oraz skrupulatnością nie tylko w analizie dokumentów, ale i ich gromadzeniem na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego. Nasi prawnicy wspierają klienta w tym procesie: nie tylko wyjaśniają zawiłość sprawy, doradzą najkorzystniejsze dla klienta rozwiązania problemu, przygotują wszelkie pisma i wnioski i poprowadzą postępowanie.

Prawo Karne

W ramach świadczonych usług znajduje się również reprezentacja klientów w sprawach karnych oraz wykroczeń na każdym etapie postępowania, reprezentując podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. W tym zakresie w sposób przystępny i rzeczowy wyjaśniamy sytuację prawną klienta, przygotowujemy wszelkie pisma procesowe (sprzeciwy od wyroków nakazowych, wnioski dowodowe, apelacje od wyroków karnych) – tak aby w jak najpełniejszym stopniu reprezentować interes naszego Mocodawcy. Aby kompleksowo świadczyć usługi w tym zakresie współpracujemy dodatkowo z prawnikami, którzy specjalizują się w sprawach z zakresu prawa karnego.

Image
Do każdego problemu podchodzimy z trzema podstawowymi elementami: myśleniem strategicznym, kreatywnymi rozwiązaniami, sprawdzonymi wynikami.
 

Wyszyńskiego 39b (I piętro)
22-400 Zamość
NIP: 9222694315

© 2022 jaeschkekancelaria.pl, All Right Reserved