Nasze Specjalizacje

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Upadłości

Upadłości

Nasza kancelaria specjalizuje się w reprezentacji przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym (upadłość przedsiębiorcy, tzw. upadłość konsumencka).

W tym zakresie wykonujemy w sposób kompleksowy czynności w zakresie:

  • pomocy w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości (przedsiębiorcy lub osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej – konsumenta),
  • reprezentacja klienta w postępowaniu upadłościowym przed sądem,
  • reprezentacja klienta w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,
  • reprezentacja klienta oraz pomoc w negocjacjach z wierzycielami w zakresie warunków spłaty.


Postępowanie upadłościowe wiąże się z licznymi obowiązkami dłużnika, które nakładają na niego obowiązujące przepisy prawne. Zdajemy sobie sprawę, że postępowanie to może być oceniane jako skomplikowane. Jednocześnie wiemy, że upadłość jest przykrym doświadczeniem, stanowi jednak jedyną drogę poradzenia sobie z niespłacanymi zobowiązaniami majątkowymi. Nasi prawnicy wspierają dłużnika w tym procesie: wyjaśnią co w świetle prawa należy zrobić, pomogą w zgromadzeniu wymaganych dokumentów, sporządzą niezbędne pisma procesowe, a także będą profesjonalnie reprezentować osoby i podmioty zadłużone w postępowaniu sądowym, restrukturyzacyjnym czy też w negocjacjach z wierzycielami.

Image
Do każdego problemu podchodzimy z trzema podstawowymi elementami: myśleniem strategicznym, kreatywnymi rozwiązaniami, sprawdzonymi wynikami.
 

Wyszyńskiego 39b (I piętro)
22-400 Zamość
NIP: 9222694315

© 2022 jaeschkekancelaria.pl, All Right Reserved